Jak správně nastavit klimatizační jednotku záleží na okolnostech. Do hry kolem provozu vstupuje mnoho faktorů. Nicméně, obecné zásady je možné popsat několika souhrnnými podmínkami, které platí univerzálně pro každého uživatele.

Prvním požadavkem je, že výkon klimatizační jednotky musí být navržen tak, aby odpovídal maximální tepelné zátěži prostoru. Znamená to, že klimatizace bude schopna při extrémních podmínkách vzniklou tepelnou zátěž odvézt z vnitřního prostoru. V ČR se považují jako výchozí parametry pro návrh venkovní teplota vzduchu Te = 32 °C a entalpie venkovního vzduchu he= 58 kJ/Kg. Samozřejmě je možné tyto proměnné místně specifikovat a upravit. 


Pokud klimatizační jednotka není vhodně navržená z hlediska výkonu (nedostatečný) anebo její umístění není vhodné s ohledem na proudění vzduchu v prostoru, může docházet k vyššímu opotřebení samotného zařízení neustálým provozem bez dosažení požadovaných parametrů. Nevhodné umístění může mít za následek lokální podchlazování v jedné části místnosti a přehřívání v druhé, kam cirkulační vzduch nedosáhne. 


Pamatujte, že regulace cílové teploty vnitřního vzduchu na klimatizační jednotce by měla být maximálně o 6-7K nižší v porovnání s teplotou venkovního vzduchu. Tato hodnota je hojně využívána v odborné literatuře a také Státním zdravotním ústavem. Tzn., že pokud bude venkovní teplota 34 °C, je doporučeno nastavit vnitřní teplotu vzduchu na 27-28 °C. Při této teplotě je téměř zaručeno, že nehrozí zdravotní komplikace spojené s teplotními šoky při přecházení mezi prostory s klimatizací a bez ní. Každé klimatizační zařízení má možnost využít autonomní regulaci pomocí automatických otáček ventilátorů. Tuto volbu vždy doporučujeme, neboť je-li vše připraveno správně, jednotka se o vše postará sama na základě přednastavené optimalizace!


Vhodně navržená, instalovaná a nastavená klimatizace obdobným způsobem spoří i provozní náklady. V současné době je 99,5 % komfortních klimatizací dodáváno s plynulou regulací chlazení pomocí frekvenčního měniče (Inverter). Pokud jednotka dosahuje maximálního chladicího výkonu, který se rovná maximální tepelné zátěži (nastává jen někdy), bude provoz jednotky probíhat při nižší frekvenci a tím i při nižším elektrickém příkonu.

Zpět